Skip to main content

OVA-ohjeet

Sisällysluettelo

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet (OVA-ohjeet) on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. 

OVA-ohjeita on tehty 135 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti.

OVA-ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa. Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta: [email protected].

Lataa OVA-ohjeet (zip) offline-käyttöä varten.