Skip to main content

OVA-ohjeet

Sisällysluettelo

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet (OVA-ohjeet) on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. 

OVA-ohjeita on tehty 133 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti.

OVA-ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa. Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta: [email protected].

Lataa OVA-ohjeet (zip) offline-käyttöä varten.

OVA-ohjeet aakkosjärjestyksessä:

A

Akryyliamidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-06-1
YK-numero: 2074
Akryylihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-10-7
YK-numero: 2218
Akryylinitriili
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 107-13-1
YK-numero: 1093
Alumiinikloridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7446-70-0
YK-numero: 1726
Alumiinisulfaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 10043-01-3
YK-numero:
Ammoniakki
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7664-41-7 (ammoniakki), 1336-21-6 (ammoniakin vesiliuos)
YK-numero: 1005, 3318, 2073, 2672
Ammoniumnitraatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 6484-52-2
YK-numero: 1942
Arseenipitoiset suolakyllästeet
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: Arseenin epäorgaaniset yhdisteet: 7440-38-2 Kromi(VI)yhdisteet: 1333-82-0 Kupari(II)oksidi: 1317-38-0
YK-numero: 1556, 1755
Asetoni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 67-64-1
YK-numero: 1090
Asetonitriili
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-05-8
YK-numero: 1648
Asetyleeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 74-86-2
YK-numero: 1001, 3374

B

BCDMH (bromi-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 32718-18-6
YK-numero: 3085
Bentseeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 71-43-2
YK-numero: 1114
Bronopoli (2-Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 52-51-7
YK-numero: 3241
Butadieeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 106-99-0
YK-numero: 1010
1-Butanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 71-36-3
YK-numero: 1120
Buteeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 106-98-9 But-1-eeni 107-01-7 Buteeni seos: 1- ja 2-isomeerit 115-11-7 2-metyylipropeeni 590-18-1 (Z)-but-2-eeni 624-64-6 (E)-but-2-eeni
YK-numero: 1012, 1055
Butyyliakrylaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 141-32-2
YK-numero: 2348

D

DBNPA (2,2-dibromi-2-syanoasetamidi)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 10222-01-2
YK-numero: 2811, 3265
Dieselöljy
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 68334-30-5, 68476-34-6
YK-numero: 1202, 1202, 1202
Dietyleeniglykolimonometyylieetteri (DEGME)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 111-77-3
YK-numero:
Dikvatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 85-00-7
YK-numero: 2782, 3015, 3016

E

EDTA
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 60-00-4, 64-02-8
YK-numero: 3267
Epikloorihydriini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 106-89-8
YK-numero: 2023
Etanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 64-17-5
YK-numero: 1170
Eteeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 74-85-1
YK-numero: 1962, 1038
Etikkahappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 64-19-7
YK-numero: 2789, 2790, 2790
Etikkahappoanhydridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 108-24-7
YK-numero: 1715
Etyleeniglykoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 107-21-1
YK-numero:
Etyleenioksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-21-8
YK-numero: 1040, 1040, 1041, 3300, 1952
Etyyliakrylaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 140-88-5
YK-numero: 1917
Etyyliheksyyliakrylaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 103-11-7
YK-numero:

F

Fenoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 108-95-2
YK-numero: 1671, 2312, 2821
Ferrosulfaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7720-78-7 (kidevedetön), 17375-41-6 (monohydraatti), 7782-63-0 (heptahydraatti)
YK-numero:
Fluoripiihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 16961-83-4
YK-numero: 1778
Fluorivety ja fluorivetyhappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7664-39-3
YK-numero: 1052, 1790, 1790, 1790, 1790
Formaldehydi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 50-00-0
YK-numero: 1198
Formamidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-12-7
YK-numero:
Fosforihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7664-38-2
YK-numero: 1805, 3453
Ftaalihappoanhydridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 85-44-9
YK-numero: 2214
Fumaarihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 110-17-8
YK-numero:

G

Glutaraldehydi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 111-30-8
YK-numero: 2810
Glyoksaali
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 107-22-2
YK-numero:

H

Happi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7782-44-7
YK-numero: 1072, 1073
Heksaani
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 110-54-3
YK-numero: 1208
Hiilidioksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 124-38-9
YK-numero: 1013, 2187, 1845
Hiilimonoksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 630-08-0
YK-numero: 1016
Hiilitetrakloridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 56-23-5
YK-numero: 1846
Hydratsiini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 302-01-2
YK-numero: 2029, 2030, 2030, 2030, 3293
Hydrokinoni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 123-31-9
YK-numero: 3077

I

Isobutanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 78-83-1
YK-numero: 1212
Isopreeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 78-79-5
YK-numero: 1218
Isopropanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 67-63-0
YK-numero: 1219

K

Kaliumamyyliksantaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 2720-73-2
YK-numero: 3342
Kaliumhydroksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1310-58-3
YK-numero: 1813, 1814
Kaliumnitriitti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7758-09-0
YK-numero: 1488
Kaliumpermanganaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7722-64-7
YK-numero: 1490
Kaliumsyanidi ja syaanivety
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 151-50-8
YK-numero: 1680, 3413
Kalsiumoksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1305-78-8
YK-numero: 1910
Kevyt polttoöljy
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 68476-30-2 (polttoöljy no. 2), 68476-31-3 (polttoöljy no. 4)
YK-numero: 1202, 1202, 1202
Kloori
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7782-50-5
YK-numero: 1017
Klooridioksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 10049-04-4
YK-numero:
Klooritrimetyylisilaani
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-77-4
YK-numero: 1298
Kloorivety ja suolahappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7647-01-0
YK-numero: 1050, 1789
Korkeaseosetanoli (E85)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: Etanoli: 64-17-5, Bensiini: 86290-81-5
YK-numero:
Kreosootti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 8001-58-9
YK-numero: 2810
Kromitrioksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1333-82-0
YK-numero: 1463
Krotonaldehydi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 4170-30-3 Krotonaldehydi 123-73-9 (E)-Krotonaldehydi (trans-krotonaldehydi) 15798-64-8 (Z)-Krotonaldehydi (cis-krotonaldehydi)
YK-numero: 1143
Ksyleeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1330-20-7 ksyleeni 95-47-6 orto-ksyleeni 108-38-3 meta-ksyleeni 106-42-3 para-ksyleeni
YK-numero: 1307
Kumeeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 98-82-8
YK-numero: 1918
Kuparipitoiset suolakyllästeet (C-kyllästeet)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 12069-69-1, 141-43-5, 10043-35-3, 68424-85-1, 312600-89-8, 107534-96-3, 60207-90-1, 94361-06-5, 67564-91-4
YK-numero:

L

Lentopetroli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 8008-20-6 Kerosiini (maaöljy), 91770-15-9 Kerosiini (maaöljy), makeutettu, 64742-47-8 Tisleet (maaöljy)
YK-numero: 1863
Liuotinbensiini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 64742-82-1
YK-numero: 1300

M

(Mono)kloorietikkahappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-11-8
YK-numero: 1751, 1750, 3250
MCPA
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 94-74-6
YK-numero: 3082
Metaani
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 74-82-8
YK-numero: 1971, 1972
Metaanisulfonihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-75-2
YK-numero: 2584, 2586
Metakryylihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-41-4
YK-numero: 2531
Metanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 67-56-1
YK-numero: 1230
Metyleenibistiosyanaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 6317-18-6
YK-numero: 2928, 2922
Metyleenikloridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-09-2
YK-numero: 1593
Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1634-04-4
YK-numero: 2398
Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1338-23-4
YK-numero: 3105, 3101, 3107
Metyylimetakrylaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 80-62-6
YK-numero: 1247
alfa-Metyylistyreeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 98-83-9
YK-numero: 2303
Moottoribensiini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 86290-81-5 (gasoline)
YK-numero: 1203
Muurahaishappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 64-18-6
YK-numero: 1779, 3412, 3412

N

Natrium
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7440-23-5
YK-numero: 1428
Natriumboorihydridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 16940-66-2
YK-numero: 1426, 3320
Natriumdikromaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 10588-01-9 (natriumdikromaatti, vedetön) 7789-12-0 (natriumdikromaatin dihydridi)
YK-numero: 3288
Natriumditioniitti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7775-14-6
YK-numero: 1384
Natriumhydroksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1310-73-2
YK-numero: 1823, 1824
Natriumhypokloriitti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7681-52-9
YK-numero: 1791
Natriumkloraatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7775-09-9
YK-numero: 1495, 2428
Natriumnitriitti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7632-00-0
YK-numero: 1500
Natriumvetysulfidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 16721-80-5
YK-numero: 2949
Nestekaasut
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: Propaani; 74-98-6 Butaani: 106-97-8
YK-numero: 1978, 1011
N-Metyloliakryyliamidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 924-42-5
YK-numero:
Nonyylifenoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 25154-52-3 (nonyylifenoli, isomeerien seos) 104-40-5 (4-nonyylifenoli) 84852-15-3 (4-nonyylifenoli, haaroittunut)
YK-numero: 3145

O

Oleum
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 8014-95-7
YK-numero: 1831

P

Pentaani
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 109-66-0
YK-numero: 1265
Peretikkahappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-21-0
YK-numero: 3119, 3109, 3105, 3107
Pikriinihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 88-89-1
YK-numero: 0154, 1344, 3364
1-Propanoli
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 71-23-8
YK-numero: 1274
Propeeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 115-07-1
YK-numero: 1077
Propyylibentseeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 103-65-1
YK-numero: 2364
Pyraklostrobiini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 175013-18-0
YK-numero: 3082

R

Raskas polttoöljy
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 68476-33-5
YK-numero: 1202
Rikki
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7704-34-9
YK-numero: 1350, 2448
Rikkidioksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7446-09-5
YK-numero: 1079
Rikkihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7664-93-9
YK-numero: 1830, 1832, 2796
Rikkihiili
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-15-0
YK-numero: 1131
Rikkivety
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7783-06-4
YK-numero: 1053

S

Styreeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 100-42-5
YK-numero: 2055
alfa-Sypermetriini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 67375-30-8
YK-numero: 3351

T

Tärpätti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 8006-64-2 (seos)
YK-numero: 1299
tert-Amyylimetyylieetteri (TAME)
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 994-05-8, 91995-60-7
YK-numero:
tert-Butyylihydroperoksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-91-2
YK-numero: 3109, 3103, 3105, 3107
Tetrahydrofuraani
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 109-99-9
YK-numero: 2056
Tetrahydrotiofeeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 110-01-0
YK-numero: 2412
Tetrakloorietyleeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 127-18-4
YK-numero: 1897
Tetrametyyliammoniumhydroksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-59-2 Tetrametyyliammoniumhydroksidi 10424-65-4, Tetrametyyliammoniumhydroksidi (pentahydraatti
YK-numero: 3423, 1835
Tionyylikloridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7719-09-7
YK-numero: 1836
Tolueeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 108-88-3
YK-numero: 1294
Tolueenidi-isosyanaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 584-84-9 (2,4-tolueenidi-isosyanaatti), 91-08-7 (2,6-tolueenidi-isosyanaatti)
YK-numero: 2078
Trikloorietyleeni
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 79-01-6
YK-numero: 1710
Trimetyyliamiini
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-50-3
YK-numero: 1083, 1297
Typpi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7727-37-9
YK-numero: 1066, 1977
Typpihappo
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7697-37-2
YK-numero: 2031, 2031, 2031, 2032

V

Vety
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 1333-74-0
YK-numero: 1049, 1966
Vetyperoksidi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 7722-84-1
YK-numero: 2014, 2015, 2015, 2984
Vinyyliasetaatti
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 108-05-4
YK-numero: 1301
Vinyylikloridi
Viimeksi päivitetty
CAS-numero: 75-01-4
YK-numero: 1086

Tärkeä huomautus

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.